За Мегатрейд Експрес ООД

   Мегатрейд Експрес ООД е създадена през 2000 година с основна дейност търговия със санитарно-хигиенни продукти. За няколко години фирмата се превръща в една от водещите компании в този сектор. Развива успешно няколко търговски марки, паралелно със собствени марки Perfetto и Luxica. От 2012 година стартира собствено производство като целта е задоволяване потребностите на широк кръг от потребители. Продуктите се отличават с високо качество, разнообразие и конкурентни цени. Фирмата осъществява дистрибуция на едро и дребно със собствен транспорт на територията на цялата страна.

  

 Ново

100 кухненски ролки- Luxica Luxica - цветна, 3 пласта
Код: 1104 повече
100 тоалетна хартия- Luxica MultiColor - цветна, 3 пласта
Код: 1001 повече

Марки

Проект BG16RFOP002-2.040-0539-C01 “Подобряване на производствения капацитет на "Мегатрейд Експрес" ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.