Марки

Продукти

Покажи само:
тоалетна хартия- Luxica


в наличност в наличност
Luxica Quartet 1kg - бяла , 4 пласта
Ролки: 4, Тегло /гр./: 1000, Листи в руло: 280, Метри в ролка: 35, Транспортна единица: 9, Произход: България
Баркод: 3800209551153
Код: 1002
Цена: 8,90 лв.
тоалетна хартия- Luxica


в наличност в наличност
Luxica Triplet - бяла , 3 пласта
Ролки: 4, Тегло /гр./: 800, Листи в руло: 340, Метри в ролка: 42.5, Транспортна единица: 9, Произход: България
Баркод: 3800209551375
Код: 1004
Цена: 7,30 лв.
тоалетна хартия- Luxica


в наличност в наличност
Luxica Triplet Decor - бяла с декорация , 3 пласта
Ролки: 4, Тегло /гр./: 800, Листи в руло: 340, Метри в ролка: 42.5, Транспортна единица: 9, Произход: България
Баркод: 3800209550989
Код: 1005
Цена: 7,30 лв.


в наличност в наличност
Luxica Triplet Decor - бяла с декорация , 3 пласта
Ролки: 4, Тегло /гр./: 800, Листи в руло: 340, Метри в ролка: 42.5, Транспортна единица: 9, Произход: България
Баркод: 3800209550989
Код: 1005
Цена: 7,30 лв.
тоалетна хартия- други


в наличност в наличност
Тоалетна хартия - Мини Jumbo, 100% целулоза , 3 пласта
Тегло /гр./: 400, Транспортна единица: 12, Произход: България
Код: 1403
Цена: 2,97 лв.
тоалетна хартия- други


в наличност в наличност
Тоалетна хартия насипна, бяла, 100% целулоза , 3 пласта
Тегло /гр./: 100, Транспортна единица: 30, Произход: България
Код: 1408
Цена: 0,72 лв.
Цена за 1 ролка
тоалетна хартия- други


в наличност в наличност
Тоалетна хартия насипна, бяла, 100% целулоза , 3 пласта
Тегло /гр./: 80, Транспортна единица: 36, Произход: България
Код: 1570
Цена: 0,68 лв.
Цена за 1 ролка.
тоалетна хартия- други


в наличност в наличност
Тоалетна хартия насипна, бяла, 100% целулоза , 3 пласта
Тегло /гр./: 60, Транспортна единица: 36, Произход: България
Код: 1571
Цена: 0,51 лв.
Цена за 1 ролка
тоалетна хартия- други


в наличност в наличност
Тоал. хартия на пачки - бяла, 100% цел. гофрирана , 2 пласта
Брой в пакет: 225, Транспортна единица: 40, Произход: България
Код: 1418
Цена: 1,49 лв.
тоалетна хартия- други


в наличност в наличност
Тоал. хартия на пачки - бяла, 100% цел. гофрирана , 2 пласта
Брой в пакет: 200, Транспортна единица: 40, Произход: България
Код: 1417
Цена: 1,35 лв.
кухненски ролки- Luxica


в наличност в наличност
Luxica - цветна , 3 пласта
Ролки: 1, Тегло /гр./: 700, Листи в руло: 270, Метри в ролка: 59.4, Транспортна единица: 6, Произход: България
Баркод: 3800209550453
Код: 1104
Цена: 9,30 лв.


в наличност в наличност
Luxica - цветна , 3 пласта
Ролки: 1, Тегло /гр./: 700, Листи в руло: 270, Метри в ролка: 59.4, Транспортна единица: 6, Произход: България
Баркод: 3800209550453
Код: 1104
Цена: 9,30 лв.

Проект BG16RFOP002-6.002-0268-C01 “Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по линия на REACT-EU. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от МЕГАТРЕЙД ЕКСПРЕС ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.

Проект BG16RFOP002-2.089-0226-C01 от 13.10.2021 г. „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Министерство на икономиката.

Проект BG16RFOP002-2.040-0539-C01 “Подобряване на производствения капацитет на "Мегатрейд Експрес" ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Проект BG16RFOP002-2.073-5231-C01 от 08.02.2021 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, с предмет изпълнение на проект: „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.