Марки : Luxica

От Luxica

Elegance - бели С-сгънати

салфетки Elegance - бели С-сгънати


повече Praktico - бяла, 100% целулоза

кухненски ролки Praktico - бяла, 100% целулоза


повече

Марки

Проект BG16RFOP002-2.040-0539-C01 “Подобряване на производствения капацитет на "Мегатрейд Експрес" ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.