Марки : Perfetto

назад

Perfetto Perfetto е собствена търговска марка на Мегатрейд Експрес ООД. Под тази марка фирмата разработва различни продукти, отговарящи на изискванията на своите клиенти.

От Perfetto

Perfetto Nature

салфетки Perfetto Nature


повече Сухи, с аромат на морска вода, бор, лимон, зелена ябълка, праскова, ягода

ароматизатори за WC Сухи, с аромат на морска вода, бор, лимон, зелена ябълка, праскова, ягода


повече

Марки

Проект BG16RFOP002-2.040-0539-C01 “Подобряване на производствения капацитет на "Мегатрейд Експрес" ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.