За Ваше удобство предлагаме и диспенсери

назад

26.03.2008

От нас можете да закупите и подходящи диспенсери за тоалетна хартия, течен сапун, кърпи за ръце и кухненска ролка, за повече информация се обадете в офиса ни или ни пишете чрез формата за запитване.

Марки

Проект BG16RFOP002-2.040-0539-C01 “Подобряване на производствения капацитет на "Мегатрейд Експрес" ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Проект BG16RFOP002-2.073-5231-C01 от 08.02.2021 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, с предмет изпълнение на проект: „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.