Кухненски ролки XXL и тоалетна хартия Soft Flower 8бр. 1600гр.: нашите нови продукти

назад

06.08.2008

Новите ни кухненски ролки са още по-икономични, практични и големи. С новата линия Soft Flower XXL получавате  ефективни решения за Вашето домакинство.

Тоалетната хартия Soft Flower e с добре познатото Ви отлично качество, но вече и в опаковка от 8 ролки  - за Ваше удобство. 

За повече информация, моля, свържете се с нас...

Марки

Проект BG16RFOP002-2.040-0539-C01 “Подобряване на производствения капацитет на "Мегатрейд Експрес" ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Проект BG16RFOP002-2.073-5231-C01 от 08.02.2021 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, с предмет изпълнение на проект: „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.