3-пластови луксозни Коледни салфетки МАКИ

назад

10.11.2008

За Вас и Вашето Коледно настроение - предлагаме висок клас салфетки с празнични мотиви.

Над 50 различни дизайна, луксозна опаковка и отлично качество - това са Коледните салфетки МАКИ.

Повече информация относно продукта с удоволствие ще Ви предоставим, ако се свържете с нас...

Марки

Проект BG16RFOP002-2.040-0539-C01 “Подобряване на производствения капацитет на "Мегатрейд Експрес" ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Проект BG16RFOP002-2.073-5231-C01 от 08.02.2021 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, с предмет изпълнение на проект: „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.