Перфектна мекота с новите марки Lily, Senso, Select

назад

17.11.2008

3 и 2-пластови тоалетни хартии, кухненски ролки, салфетки и кърпи за ръце с  перфектна мекота, хигроскопичност и здравина - това са новите ни предложения към Вас. Произведени по специална технология, Lily, Senso и Select привличат вниманието с декоративния си релеф.

Кухненски ролки и тоалетни хартии в опаковки от 16, 12, 6, 4 и 2 ролки, както и салфетки в опаковки от 50 и 100 броя - пробвайте нашите новите артикули със специални промоции, така че всеки да има възможност да опознае качеството на новите ни марки.

Марки

Проект BG16RFOP002-2.040-0539-C01 “Подобряване на производствения капацитет на "Мегатрейд Експрес" ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Проект BG16RFOP002-2.073-5231-C01 от 08.02.2021 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, с предмет изпълнение на проект: „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.