Нови десени на салфетки Перфето 40 бр.

назад

27.01.2009

Новата ни колекция  салфетки PERFETTO'2009  40 бр. с пролетни десени вече е при Вас! Новите десени с лалета, слънчогледи и други ще разнообрази предлаганите до сега видове в този клас.

Обадете се в нашия офис за да получите необходимата Ви информация относно продуктите ни...

 

Марки

Проект BG16RFOP002-2.040-0539-C01 “Подобряване на производствения капацитет на "Мегатрейд Експрес" ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Проект BG16RFOP002-2.073-5231-C01 от 08.02.2021 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, с предмет изпълнение на проект: „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.