Нови салфетки с марка Perfetto

назад

20.07.2010

Фирма Мегатрейд Експрес вече предлага на своите клиенти нов вид салфетки с марка Perfetto - бели, С-сгънати в удобна разфасовка от 100бр., подходяща както за дома, така и за хотели, ресторанти, кетъринг и др.

Марки

Проект BG16RFOP002-2.040-0539-C01 “Подобряване на производствения капацитет на "Мегатрейд Експрес" ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Проект BG16RFOP002-2.073-5231-C01 от 08.02.2021 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, с предмет изпълнение на проект: „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.