Кухненски ролки Luxica с нов асортимент

назад

19.10.2015

Вече може да откриете разширения асортимент на Кухненски ролки Luxica - Master, Universal и Home в търговската мрежа. Компактни, удобни и изгодни, подходящи за всяко домакинство, заведения и ресторанти.

Марки

Проект BG16RFOP002-2.040-0539-C01 “Подобряване на производствения капацитет на "Мегатрейд Експрес" ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.