Коледни салфетки Luxica

назад

26.10.2016

За Вашето празнично настроение сме подготвили Коледни салфетки с марка Luxica. Със стилен дизайн, удобна опаковка и достъпна цена, новите Коледни салфетки Luxica ще допълнят празничната атмосфера във всеки дом. Очаквайте скоро в търговската мрежа!

Марки

Проект BG16RFOP002-2.040-0539-C01 “Подобряване на производствения капацитет на "Мегатрейд Експрес" ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.