Салфетки Luxica CLUB с плътни цветове

назад

31.07.2017

Салфетки Luxica CLUB с актуални плътни цветове! В малък размер и удобна разфасовка, подходяща както за дома, така и за барове, хотели, ресторанти, кетъринг и детски клубове!

Марки

Проект BG16RFOP002-2.040-0539-C01 “Подобряване на производствения капацитет на "Мегатрейд Експрес" ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.