Цветна кухненска ролка Luxica

назад

28.05.2020

Разнообразихме гамата от цветове на кухненски ролки Luxica с още един цвят - пастелно жълт. Може да го откриете в търговската мрежа.

Марки

Проект BG16RFOP002-2.040-0539-C01 “Подобряване на производствения капацитет на "Мегатрейд Експрес" ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.