Марки

Продукти - кухненски ролки

Покажи само:
кухненски ролки- Luxica


в наличност в наличност
Luxica - цветна , 3 пласта
Ролки: 1, Тегло /гр./: 700, Листи в руло: 270, Метри в ролка: 59.4, Транспортна единица: 6, Произход: България
Баркод: 3800209550453
Код: 1104
Цена: 6,50 лв.


в наличност в наличност
Luxica - цветна , 3 пласта
Ролки: 1, Тегло /гр./: 700, Листи в руло: 270, Метри в ролка: 59.4, Транспортна единица: 6, Произход: България
Баркод: 3800209550453
Код: 1104
Цена: 6,50 лв.


в наличност в наличност
Luxica - цветна , 3 пласта
Ролки: 1, Тегло /гр./: 700, Листи в руло: 270, Метри в ролка: 59.4, Транспортна единица: 6, Произход: България
Баркод: 3800209550453
Код: 1104
Цена: 6,50 лв.
кухненски ролки- Luxica


в наличност в наличност
Master - бяла, 100% целулоза , 2 пласта
Тегло /гр./: 1300, Листи в руло: 600, Метри в ролка: 132, Транспортна единица: 6, Произход: България
Баркод: 3800209557186
Код: 1100
Цена: 8,97 лв.
кухненски ролки- Luxica


в наличност в наличност
Universal - бяла, 100% целулоза , 2 пласта
Тегло /гр./: 700, Листи в руло: 320, Метри в ролка: 70, Транспортна единица: 6, Произход: България
Баркод: 3800209557179
Код: 1101
Цена: 4,90 лв.
кухненски ролки- Luxica


в наличност в наличност
Home - бяла, 100% целулоза , 2 пласта
Тегло /гр./: 450, Листи в руло: 220, Метри в ролка: 48, Транспортна единица: 6, Произход: България
Баркод: 3800209557193
Код: 1102
Цена: 3,25 лв.
кухненски ролки- Perfetto


в наличност в наличност
Service - бяла, 100% целулоза , 2 пласта
Тегло /гр./: 1500, Листи в руло: 500, Метри в ролка: 140, Транспортна единица: 6, Произход: България
Баркод: 3800209559074
Код: 1150
Цена: 9,59 лв.
кухненски ролки- Luxica


в наличност в наличност
Praktico - бяла, 100% целулоза , 2 пласта
Тегло /гр./: 900, Листи в руло: 430, Метри в ролка: 95, Транспортна единица: 6, Произход: България
Баркод: 3800209551313
Код: 1103
Цена: 5,99 лв.
кухненски ролки- Luxica


в наличност в наличност
Luxica XXL - бели, 100% целулоза , 2 пласта
Ролки: 2, Тегло /гр./: 500, Листи в руло: 110, Метри в ролка: 24, Транспортна единица: 9, Произход: България
Баркод: 3800209557247
Код: 1120
Цена: 3,95 лв.
кухненски ролки- Luxica


в наличност в наличност
Luxica Extra tall - бели, декорирани,100% целулоза , 2 пласта
Ролки: 2, Тегло /гр./: 400, Листи в руло: 73, Метри в ролка: 16, Транспортна единица: 15, Произход: България
Баркод: 3800209557285
Код: 1121
Цена: 3,50 лв.
кухненски ролки- Perfetto


в наличност в наличност
Perfetto Smart - бели, 100% целулоза , 2 пласта
Ролки: 2, Тегло /гр./: 170, Листи в руло: 62, Метри в ролка: 7, Транспортна единица: 16, Произход: България
Баркод: 3800209557209
Код: 1151
Цена: 1,30 лв.
кухненски ролки- други


в наличност в наличност
Lily 6 - бели, 100% целулоза , 2 пласта
Ролки: 6, Тегло /гр./: 860, Листи в руло: 100, Метри в ролка: 12.5, Транспортна единица: 4, Произход: Турция
Баркод: 8692382120241
Код: 1192
Цена: 6,35 лв.

Вход за дистрибуториПродукти

Проект BG16RFOP002-2.040-0539-C01 “Подобряване на производствения капацитет на "Мегатрейд Експрес" ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.