Prices на www.megatradex.comPrint

toilet paper

Brand Name Layers Rolls Weight /g./ Sheets per roll Pieces/packet Lenght of roll (m) Price incl. VAT Transporting unit
Luxica LUXICA 1kg 4 plies 4 1000 280   35 8.90 BGN 9
Luxica LUXICA White 3 plies 4 800 340   42.5 7.30 BGN 9
others Toilet paper - JUMBO 100% cellulose 3 plies   400       3.30 BGN 12
others Toilet paper - white, pure cellulose 3 plies   100       0.80 BGN 30
others Toilet paper - white, pure cellulose 3 plies   80       0.76 BGN 36
others Toilet paper wad, pure cellulose 2 plies       225   1.65 BGN 40
others Toilet paper wad, pure cellulose 2 plies       200   1.50 BGN 40

paper towels

Brand Name Layers Rolls Weight /g./ Sheets per roll Lenght of roll (m) Price incl. VAT Transporting unit
Luxica Luxica - color 3 plies 1 700 270 59.4 9.30 BGN 6
Luxica Master - white, pure cellulose 2 plies   1300 600 132 12.10 BGN 6
Luxica Universal - white, pure cellulose 2 plies   700 320 70 6.86 BGN 6
Luxica Home - white, pure cellulose 2 plies   450 220 48 4.83 BGN 6
Perfetto Perfetto Service - white, pure cellulose 2 plies   1500 500 140 13.65 BGN 6
Luxica Luxica Practico - pure cellulose 2 plies   900 430 95 8.80 BGN 6
others Senso - white 2 plies 2 225 84 10.5 2.25 BGN 12
others Paper towel for dispenser - white, pure cellulose 2 plies   800 380 85 6.60 BGN 6
others Paper towel for automatic dispenser - white, pure cellulose 2 plies   800   115 6.80 BGN 6
others Paper towel for dispenser - white, pure cellulose 2 plies   700 320 72 5.95 BGN 6
others Paper towel for dispenser - white, pure cellulose 2 plies   500 226 51 4.50 BGN 6

paper napkins

Brand Name Layers Pieces/packet Size /sm/ Price incl. VAT Transporting unit
Luxica Special - colored, 1/8 folded 2 plies 40 38х38 3.30 BGN 20
Luxica Special - white, 1/8 folded 2 plies 40 38х38 2.80 BGN 20
Luxica MAGIC 2 plies 40 33x33 2.40 BGN 25
Luxica FANTASY 2 plies 40 33x33 2.40 BGN 40
Perfetto Perfetto - white 1 ply 80 33x33 1.85 BGN 28
Perfetto Paper napkins - white, С-folded 1 ply 80 33x33 1.85 BGN 28
Perfetto Paper napkins - white with border 1 ply 500 33х33 7.40 BGN 4
others Colored paper napkins 2 plies 250 33x33 10.80 BGN 4
others Colored paper napkins - С-folded 2 plies 150 33х33 6.70 BGN 8
others Colored papir napkins - 1/4 1 ply 500 33х33 12.50 BGN 4
others Paper napkins white 2 plies 250 33x33 7.40 BGN 4
others Paper napkins - white, С-folded with border, cellulose 2 plies 150 33х33 4.50 BGN 8
others Paper napkins 1 ply 500 33х33 7.40 BGN 4
others white, С-folded, with border 1 ply 250 33х33 4.50 BGN 8
others Еco paper napkins - 1/4, BROWN 1 ply 500 33х33 7.40 BGN 4
others Eco paper napkins - 1/8 1 ply 250 33х33 4.25 BGN 8
others Paper napkins С-folded, with border 1 ply 400 33х33 6.60 BGN 4
others Bar paper napkins - colored 1 ply 500 24х24 9.10 BGN 6
others Paper napkins - black color 1 ply 500 24х24 11.70 BGN 6
others Bar paper napkins - white with border 1 ply 500 24х24 5.90 BGN 6
others Eco paper napkins 1 ply 500 24х24 5.50 BGN 6
others Bar paper napkins - colored, 1 ply 900 24х24 14.40 BGN  

hand towels

Brand Name Layers Pieces/packet Size /sm/ Price incl. VAT Transporting unit
Perfetto Strong White - Z Folded, 100% cellulose 2 plies 150 22x22 3.00 BGN 24
Perfetto Strong Decor - Z Folded, 100% cellulose 2 plies 150 22x22 3.00 BGN 24
Perfetto White - Z Folded, 100%cellulose 2 plies 200 22x22 3.10 BGN 20
Perfetto White - Z Folded, 100% cellulose 2 plies 180 22x22 2.80 BGN 20
Perfetto White - Z Folded, 100%cellulose 2 plies 150 22x22 2.45 BGN 20
Perfetto White - V Folded, 100% cellulose 2 plies 200 22x23 3.20 BGN 20
Perfetto White - V Folded, 100% cellulose 2 plies 150 22х23 2.50 BGN 20
Perfetto White - V Folded, 100% cellulose 2 plies 150 25х23 3.00 BGN 20
Perfetto V - folded, white, 100% cellulose 1 ply 200 22x23 2.20 BGN 20

WC deodorants

Brand Name Layers Weight /g./ Price incl. VAT Transporting unit
Perfetto wc deodorant in 6 flavours-green apple,lemon,ocean fresh,pine,peach,strawberry   40 0.80 BGN 48

dispensers

Brand Name Layers Size /sm/ Price incl. VAT Transporting unit
others Dispenser for centerfeed roll   31x22x21cm 30.00 BGN 6
others Dispenser for toilet paper - Jumbo roll   24x26x13cm 20.00 BGN 8
others Dispenser for hand towels   27x27x11.5cm 20.00 BGN 10
others Dispenser for liquid soap 1l   19.5x10.5x10.8cm 9.00 BGN 30
others Dispenser for napkins     9.90 BGN 24

Distributor LoginПроект BG16RFOP002-6.002-0268-C01 “Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по линия на REACT-EU. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от МЕГАТРЕЙД ЕКСПРЕС ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.

Проект BG16RFOP002-2.089-0226-C01 от 13.10.2021 г. „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Министерство на икономиката.

Проект BG16RFOP002-2.040-0539-C01 “Подобряване на производствения капацитет на "Мегатрейд Експрес" ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Проект BG16RFOP002-2.073-5231-C01 от 08.02.2021 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, с предмет изпълнение на проект: „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.