Марки

Продукти

Покажи само:
салфетки- Perfetto


в наличност в наличност
Estetico - едноцветни , 1 пласт
Брой в пакет: 70, Размер /см/: 33x33, Транспортна единица: 24, Произход: България
Баркод: 3800209550187
Код: 1252
Цена: 1,08 лв.

Проект BG16RFOP002-2.040-0539-C01 “Подобряване на производствения капацитет на "Мегатрейд Експрес" ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.