Марки

Продукти

Покажи само:
салфетки- Luxica


в наличност в наличност
Luxica Club цветни , 1 пласт
Брой в пакет: 130, Размер /см/: 24x24, Транспортна единица: 18, Произход: България
Баркод: 3800209557230
Код: 1228
Цена: 1,80 лв.

Проект BG16RFOP002-2.040-0539-C01 “Подобряване на производствения капацитет на "Мегатрейд Експрес" ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Проект BG16RFOP002-2.073-5231-C01 от 08.02.2021 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, с предмет изпълнение на проект: „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.