Марки

Продукти

Покажи само:
кухненски ролки- Perfetto


в наличност в наличност
Perfetto Smart - бели, 100% целулоза , 2 пласта
Ролки: 2, Тегло /гр./: 170, Листи в руло: 62, Метри в ролка: 7, Транспортна единица: 16, Произход: България
Баркод: 3800209557209
Код: 1151
Цена: 1,30 лв.

Проект BG16RFOP002-2.040-0539-C01 “Подобряване на производствения капацитет на "Мегатрейд Експрес" ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.