Марки

Продукти

Покажи само:
салфетки- Perfetto


в наличност в наличност
Perfetto Nature Брой в пакет: 60, Размер /см/: 33x32, Транспортна единица: 48, Произход: България
Баркод: 3800209551399
Код: 1257
Цена: 0,90 лв.

Проект BG16RFOP002-2.040-0539-C01 “Подобряване на производствения капацитет на "Мегатрейд Експрес" ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.