Kitchen rolls Luxica with an extensive assortment

Back

10.08.2017

You can now find an extensive assortment of Luxica - Extra Tall, XXL, Smart Kitchen Rolls. Compact, comfortable and affordable, suitable for any household, pubs and restaurants.

Brands

Проект BG16RFOP002-2.040-0539-C01 “Подобряване на производствения капацитет на "Мегатрейд Експрес" ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.