Марки

Продукти - салфетки

Покажи само:
салфетки- други


в наличност в наличност
Ресторант Лукс - бели 1/4, с бордюр , 2 пласта
Брой в пакет: 250, Размер /см/: 33x33, Транспортна единица: 4, Произход: България
Код: 1820
Цена: 6,66 лв.
салфетки- други


в наличност в наличност
Ресторант Лукс - бели 1/8, с бордюр , 2 пласта
Брой в пакет: 150, Размер /см/: 33х33, Транспортна единица: 8, Произход: България
Код: 1821
Цена: 4,05 лв.
салфетки- други


в наличност в наличност
Ресторант Лукс - бели 1/4, с бордюр , 1 пласт
Брой в пакет: 500, Размер /см/: 33х33, Транспортна единица: 4, Произход: България
Код: 1825
Цена: 7,11 лв.
салфетки- други


в наличност в наличност
Ресторант Лукс бели 1/8, с бордюр , 1 пласт
Брой в пакет: 250, Размер /см/: 33х33, Транспортна единица: 8, Произход: България
Код: 1826
Цена: 4,05 лв.
салфетки- други


в наличност в наличност
Салфетки Ресторант ЕКО /brown/, 1/4, с бордюр , 1 пласт
Брой в пакет: 500, Размер /см/: 33х33, Транспортна единица: 4, Произход: България
Код: 1830
Цена: 6,66 лв.
салфетки- други


в наличност в наличност
Салфетки Ресторант ЕКО /brown/, 1/8, с бордюр , 1 пласт
Брой в пакет: 250, Размер /см/: 33х33, Транспортна единица: 8, Произход: България
Код: 1831
Цена: 3,83 лв.
салфетки- други


в наличност в наличност
Салфетки Ресторант Твърди - бели 1/4, с бордюр , 1 пласт
Брой в пакет: 400, Размер /см/: 33х33, Транспортна единица: 4, Произход: България
Код: 1832
Цена: 6,93 лв.
салфетки- други


в наличност в наличност
Ресторант - бели 1/4, на кръгчета , 1 пласт
Брой в пакет: 400, Размер /см/: 33х33, Транспортна единица: 4, Произход: България
Код: 1833
Цена: 6,35 лв.
салфетки- други


в наличност в наличност
Бар салфетки - ЧЕРНИ, с бордюр , 1 пласт
Брой в пакет: 500, Размер /см/: 24х24, Транспортна единица: 6, Произход: България
Код: 1957
Цена: 11,70 лв.
салфетки- други


в наличност в наличност
Бар салфетки - бели с бордюр , 1 пласт
Брой в пакет: 500, Размер /см/: 24х24, Транспортна единица: 6, Произход: България
Код: 1955
Цена: 5,31 лв.

Вход за дистрибуториПродукти

Проект BG16RFOP002-6.002-0268-C01 “Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по линия на REACT-EU. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от МЕГАТРЕЙД ЕКСПРЕС ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.

Проект BG16RFOP002-2.089-0226-C01 от 13.10.2021 г. „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Министерство на икономиката.

Проект BG16RFOP002-2.040-0539-C01 “Подобряване на производствения капацитет на "Мегатрейд Експрес" ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Проект BG16RFOP002-2.073-5231-C01 от 08.02.2021 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, с предмет изпълнение на проект: „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.