Марки

Продукти - салфетки

Покажи само:
салфетки- други


в наличност в наличност
Бар салфетки ЕКО /brown/, 1/4 с бордюр , 1 пласт
Брой в пакет: 500, Размер /см/: 24х24, Транспортна единица: 6, Произход: България
Код: 1958
Цена: 4,95 лв.
салфетки- други


в наличност в наличност
Салфетки ресторант - бели, на кръгчета , 1 пласт
Брой в пакет: 1500, Размер /см/: 24х24, Транспортна единица: 3х500, Произход: България
Код: 1950
Цена: 13,14 лв.
салфетки- други


в наличност в наличност
Салфетки ресторант - бели, 1/4 на кръгчета , 1 пласт
Брой в пакет: 900, Размер /см/: 24х24, Произход: България
Код: 1951
Цена: 7,56 лв.
салфетки- други


в наличност в наличност
Бар салфетки - Черни, 1/4 на кръгчета , 1 пласт
Брой в пакет: 900, Размер /см/: 24х24, Произход: България
Код: 1953
Цена: 17,00 лв.
салфетки- други


в наличност в наличност
Насипни салфетки (кг) , 1 пласт
Код: 2704
Цена: 4,00 лв.
Заместител на кухненски ролки в заведения, ресторанти, кетъринг-фирми.

Вход за дистрибуториПродукти

Проект BG16RFOP002-6.002-0268-C01 “Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по линия на REACT-EU. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от МЕГАТРЕЙД ЕКСПРЕС ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.

Проект BG16RFOP002-2.089-0226-C01 от 13.10.2021 г. „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Министерство на икономиката.

Проект BG16RFOP002-2.040-0539-C01 “Подобряване на производствения капацитет на "Мегатрейд Експрес" ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Проект BG16RFOP002-2.073-5231-C01 от 08.02.2021 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, с предмет изпълнение на проект: „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.