Марки

Продукти

Покажи само:
кухненски ролки- Luxica


в наличност в наличност
Universal - бяла, 100% целулоза , 2 пласта
Тегло /гр./: 700, Листи в руло: 320, Метри в ролка: 70, Транспортна единица: 6, Произход: България
Баркод: 3800209557179
Код: 1101
Цена: 6,86 лв.
кухненски ролки- Luxica


в наличност в наличност
Home - бяла, 100% целулоза , 2 пласта
Тегло /гр./: 450, Листи в руло: 220, Метри в ролка: 48, Транспортна единица: 6, Произход: България
Баркод: 3800209557193
Код: 1102
Цена: 4,83 лв.
кухненски ролки- Perfetto


в наличност в наличност
Service - бяла, 100% целулоза , 2 пласта
Тегло /гр./: 1500, Листи в руло: 500, Метри в ролка: 140, Транспортна единица: 6, Произход: България
Баркод: 3800209559074
Код: 1150
Цена: 13,65 лв.
кухненски ролки- Luxica


в наличност в наличност
Praktico - бяла, 100% целулоза , 2 пласта
Тегло /гр./: 900, Листи в руло: 430, Метри в ролка: 95, Транспортна единица: 6, Произход: България
Баркод: 3800209551313
Код: 1103
Цена: 8,80 лв.
кухненски ролки- други


в наличност в наличност
Senso 2 - бели , 2 пласта
Ролки: 2, Тегло /гр./: 225, Листи в руло: 84, Метри в ролка: 10.5, Транспортна единица: 12, Произход: Турция
Баркод: 8692382023115
Код: 1190
Цена: 2,25 лв.
кухненски ролки- други


в наличност в наличност
Ролка за диспенсер - бяла, 100% целулоза, с перфорация , 2 пласта
Тегло /гр./: 800, Листи в руло: 380, Метри в ролка: 85, Транспортна единица: 6, Произход: България
Код: 1607
Цена: 6,60 лв.
кухненски ролки- други


в наличност в наличност
Ролка за автоматичен диспенсер - 100% цел., без перфорация, 20см , 2 пласта
Тегло /гр./: 800, Метри в ролка: 115, Транспортна единица: 6, Произход: България
Код: 1609
Цена: 6,80 лв.
ф 14см
кухненски ролки- други


в наличност в наличност
Ролка за диспенсер - бяла, 100% целулоза, с перфорация , 2 пласта
Тегло /гр./: 700, Листи в руло: 320, Метри в ролка: 72, Транспортна единица: 6, Произход: България
Код: 1603
Цена: 5,95 лв.
кухненски ролки- други


в наличност в наличност
Ролка за диспенсер – бяла, 100% целулоза, с перфорация , 2 пласта
Тегло /гр./: 500, Листи в руло: 226, Метри в ролка: 51, Транспортна единица: 6, Произход: България
Код: 1601
Цена: 4,50 лв.
кухненски ролки- други


в наличност в наличност
Ролка за диспенсер - бяла, 100% целулоза, с перфорация , 2 пласта
Тегло /гр./: 400, Транспортна единица: 12, Произход: България
Код: 1600
Цена: 3,60 лв.

Проект BG16RFOP002-6.002-0268-C01 “Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по линия на REACT-EU. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от МЕГАТРЕЙД ЕКСПРЕС ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.

Проект BG16RFOP002-2.089-0226-C01 от 13.10.2021 г. „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Министерство на икономиката.

Проект BG16RFOP002-2.040-0539-C01 “Подобряване на производствения капацитет на "Мегатрейд Експрес" ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Проект BG16RFOP002-2.073-5231-C01 от 08.02.2021 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, с предмет изпълнение на проект: „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.