Марки

Продукти

Покажи само:
салфетки- Luxica


в наличност в наличност
Special - цветни, 1/8 сгънати , 2 пласта
Брой в пакет: 40, Размер /см/: 38х38, Транспортна единица: 20, Произход: България
Код: 1201
Цена: 0,00 лв.
салфетки- Luxica


в наличност в наличност
Special - бели, 1/8 сгънати , 2 пласта
Брой в пакет: 40, Размер /см/: 38х38, Транспортна единица: 20, Произход: България
Баркод: 3800209550910
Код: 1200
Цена: 0,00 лв.
салфетки- Luxica


в наличност в наличност
Magic - цветни , 2 пласта
Брой в пакет: 40, Размер /см/: 33x33, Транспортна единица: 25, Произход: България
Баркод: 3800209559920
Код: 1220
Цена: 0,00 лв.


в наличност в наличност
Magic - цветни , 2 пласта
Брой в пакет: 40, Размер /см/: 33x33, Транспортна единица: 25, Произход: България
Баркод: 3800209559920
Код: 1220
Цена: 0,00 лв.
салфетки- Luxica


в наличност в наличност
Fantasy - цветни, 1/8 сгънати , 2 пласта
Брой в пакет: 40, Размер /см/: 33x33, Транспортна единица: 40, Произход: България
Баркод: 3800209559913
Код: 1221
Цена: 0,00 лв.


в наличност в наличност
Fantasy - цветни, 1/8 сгънати , 2 пласта
Брой в пакет: 40, Размер /см/: 33x33, Транспортна единица: 40, Произход: България
Баркод: 3800209559913
Код: 1221
Цена: 0,00 лв.
салфетки- Perfetto


в наличност в наличност
Салфетки "Perfetto" - бели , 1 пласт
Брой в пакет: 80, Размер /см/: 33x33, Транспортна единица: 28, Произход: България
Баркод: 3800209551092
Код: 1254
Цена: 0,00 лв.
салфетки- Perfetto


в наличност в наличност
бели, С-сгънати , 1 пласт
Брой в пакет: 80, Размер /см/: 33x33, Транспортна единица: 28, Произход: България
Баркод: 3800209556059
Код: 1255
Цена: 0,00 лв.
салфетки- Perfetto


в наличност в наличност
Салфетки "Perfetto" - бели с печат , 1 пласт
Брой в пакет: 40, Размер /см/: 33х33, Транспортна единица: 28, Произход: България
Баркод: 3800209559999
Код: 1258
Цена: 0,00 лв.


в наличност в наличност
Салфетки "Perfetto" - бели с печат , 1 пласт
Брой в пакет: 40, Размер /см/: 33х33, Транспортна единица: 28, Произход: България
Баркод: 3800209559999
Код: 1258
Цена: 0,00 лв.
салфетки- Perfetto


в наличност в наличност
бели 100% целулоза, с бордюр , 1 пласт
Брой в пакет: 500, Размер /см/: 33х33, Транспортна единица: 4, Произход: България
Баркод: 3800209556776
Код: 1824
Цена: 0,00 лв.
салфетки- други


в наличност в наличност
Ресторант Лукс - ЦВЕТНИ, 1/4, с бордюр , 2 пласта
Брой в пакет: 250, Размер /см/: 33x33, Транспортна единица: 4, Произход: България
Код: 1822
Цена: 10,80 лв.
салфетки- други


в наличност в наличност
Ресторант Лукс - ЦВЕТНИ, 1/8, с бордюр , 2 пласта
Брой в пакет: 150, Размер /см/: 33х33, Транспортна единица: 8, Произход: България
Код: 1823
Цена: 6,70 лв.

Проект BG16RFOP002-6.002-0268-C01 “Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по линия на REACT-EU. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от МЕГАТРЕЙД ЕКСПРЕС ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.

Проект BG16RFOP002-2.089-0226-C01 от 13.10.2021 г. „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Министерство на икономиката.

Проект BG16RFOP002-2.040-0539-C01 “Подобряване на производствения капацитет на "Мегатрейд Експрес" ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Проект BG16RFOP002-2.073-5231-C01 от 08.02.2021 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, с предмет изпълнение на проект: „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.