Марки

Продукти

Покажи само:
салфетки- други


в наличност в наличност
Ресторант Лукс - бели 1/8, с бордюр , 2 пласта
Брой в пакет: 150, Размер /см/: 33х33, Транспортна единица: 8, Произход: България
Код: 1821
Цена: 2,85 лв.
салфетки- други


в наличност в наличност
Ресторант Лукс - бели 1/4, с бордюр , 1 пласт
Брой в пакет: 500, Размер /см/: 33х33, Транспортна единица: 4, Произход: България
Код: 1825
Цена: 5,14 лв.
салфетки- други


в наличност в наличност
Ресторант Лукс бели 1/8, с бордюр , 1 пласт
Брой в пакет: 250, Размер /см/: 33х33, Транспортна единица: 8, Произход: България
Код: 1826
Цена: 2,82 лв.
салфетки- други


в наличност в наличност
Салфетки Ресторант ЕКО - BROWN, 1/4, с бордюр , 1 пласт
Брой в пакет: 500, Размер /см/: 33х33, Транспортна единица: 4, Произход: България
Код: 1830
Цена: 4,74 лв.
салфетки- други


в наличност в наличност
Салфетки Ресторант ЕКО - BROWN, 1/8, с бордюр , 1 пласт
Брой в пакет: 250, Размер /см/: 33х33, Транспортна единица: 8, Произход: България
Код: 1831
Цена: 2,62 лв.
салфетки- други


в наличност в наличност
Салфетки Ресторант Твърди - бели 1/4, с бордюр , 1 пласт
Брой в пакет: 400, Размер /см/: 33х33, Транспортна единица: 4, Произход: България
Код: 1832
Цена: 4,85 лв.
салфетки- други


в наличност в наличност
Ресторант - бели 1/4, на кръгчета , 1 пласт
Брой в пакет: 400, Размер /см/: 33х33, Транспортна единица: 4, Произход: България
Код: 1833
Цена: 4,43 лв.
салфетки- други
Select
Select
в наличност в наличност
Select за диспенсер, бели с бордюр , 1 пласт
Брой в пакет: 350, Размер /см/: 24х26,5, Транспортна единица: 12, Произход: Турция
Код: 1991
Цена: 2,85 лв.
салфетки- други


в наличност в наличност
Бар салфетки - ЦВЕТНИ, с бордюр , 1 пласт
Брой в пакет: 500, Размер /см/: 24х24, Транспортна единица: 6, Произход: България
Код: 1956
Цена: 5,76 лв.
салфетки- други


в наличност в наличност
Бар салфетки - ЧЕРНИ, с бордюр , 1 пласт
Брой в пакет: 500, Размер /см/: 24х24, Транспортна единица: 6, Произход: България
Код: 1957
Цена: 7,20 лв.

Проект BG16RFOP002-2.040-0539-C01 “Подобряване на производствения капацитет на "Мегатрейд Експрес" ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.