Марки

Продукти

Покажи само:
салфетки- други


в наличност в наличност
Бар салфетки - ЦВЕТНИ, с бордюр , 1 пласт
Брой в пакет: 500, Размер /см/: 24х24, Транспортна единица: 6, Произход: България
Код: 1956
Цена: 9,10 лв.
салфетки- други


в наличност в наличност
Бар салфетки - ЧЕРНИ, с бордюр , 1 пласт
Брой в пакет: 500, Размер /см/: 24х24, Транспортна единица: 6, Произход: България
Код: 1957
Цена: 11,70 лв.
салфетки- други


в наличност в наличност
Бар салфетки - бели с бордюр , 1 пласт
Брой в пакет: 500, Размер /см/: 24х24, Транспортна единица: 6, Произход: България
Код: 1955
Цена: 5,90 лв.
салфетки- други


в наличност в наличност
Бар салфетки ЕКО /brown/, 1/4 с бордюр , 1 пласт
Брой в пакет: 500, Размер /см/: 24х24, Транспортна единица: 6, Произход: България
Код: 1958
Цена: 5,50 лв.
салфетки- други


в наличност в наличност
Салфетки ресторант - бели, на кръгчета , 1 пласт
Брой в пакет: 1500, Размер /см/: 24х24, Транспортна единица: 3х500, Произход: България
Код: 1950
Цена: 14,60 лв.
салфетки- други


в наличност в наличност
Салфетки ресторант - бели, 1/4 на кръгчета , 1 пласт
Брой в пакет: 900, Размер /см/: 24х24, Произход: България
Код: 1951
Цена: 8,40 лв.
салфетки- други


в наличност в наличност
Бар салфетки - ЦВЕТНИ, 1/4 на кръгчета , 1 пласт
Брой в пакет: 900, Размер /см/: 24х24, Произход: България
Код: 1952
Цена: 14,40 лв.
салфетки- други


в наличност в наличност
Насипни салфетки (кг) , 1 пласт
Код: 2704
Цена: 4,00 лв.
Заместител на кухненски ролки в заведения, ресторанти, кетъринг-фирми.
кърпи за ръце- Perfetto


в наличност в наличност
Strong White S-сгънати, бели, 100% целулоза , 2 пласта
Брой в пакет: 150, Размер /см/: 22x22, Транспортна единица: 24, Произход: България
Код: 2201
Цена: 3,00 лв.
кърпи за ръце- Perfetto


в наличност в наличност
Strong Decor S-сгънати, бели с черна декорация, 100% целулоза , 2 пласта
Брой в пакет: 150, Размер /см/: 22x22, Транспортна единица: 24, Произход: България
Код: 2202
Цена: 3,00 лв.

Проект BG16RFOP002-6.002-0268-C01 “Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по линия на REACT-EU. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от МЕГАТРЕЙД ЕКСПРЕС ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.

Проект BG16RFOP002-2.089-0226-C01 от 13.10.2021 г. „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Министерство на икономиката.

Проект BG16RFOP002-2.040-0539-C01 “Подобряване на производствения капацитет на "Мегатрейд Експрес" ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Проект BG16RFOP002-2.073-5231-C01 от 08.02.2021 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, с предмет изпълнение на проект: „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.