Brands

Products - hand towels

Show only:
hand towels- Perfetto


Availability Availability
Strong White - Z Folded, 100% cellulose , 2 plies
Pieces/packet: 150, Size /sm/: 22x22, Packets / box: 24, Made in: Bulgaria
Code: 2201
Price: 2.80 BGN
hand towels- Perfetto


Availability Availability
Strong Decor - Z Folded, 100% cellulose , 2 plies
Pieces/packet: 150, Size /sm/: 22x22, Packets / box: 24, Made in: Bulgaria
Code: 2202
Price: 2.80 BGN
hand towels- Perfetto


Availability Availability
White - Z Folded, 100%cellulose , 2 plies
Pieces/packet: 200, Size /sm/: 22x22, Packets / box: 20, Made in: Bulgaria
Code: 2204
Price: 2.82 BGN
hand towels- Perfetto


Availability Availability
Decor - Z Folded, 100% cellulose , 2 plies
Pieces/packet: 200, Size /sm/: 22x22, Packets / box: 20, Made in: Bulgaria
Code: 2205
Price: 2.82 BGN
white towels with blue decoration
hand towels- Perfetto


Availability Availability
White - Z Folded, 100% cellulose , 2 plies
Pieces/packet: 180, Size /sm/: 22x22, Packets / box: 20, Made in: Bulgaria
Code: 2207
Price: 2.64 BGN
hand towels- Perfetto


Availability Availability
White - Z Folded, 100%cellulose , 2 plies
Pieces/packet: 150, Size /sm/: 22x22, Packets / box: 20, Made in: Bulgaria
Code: 2208
Price: 2.27 BGN
hand towels- Perfetto


Availability Availability
Z Folded, bleachеd , 2 plies
Pieces/packet: 200, Size /sm/: 22x22, Packets / box: 20, Made in: Bulgaria
Code: 2209
Price: 2.17 BGN
hand towels- Perfetto


Availability Availability
Eco Z folded , 2 plies
Pieces/packet: 200, Size /sm/: 22x22, Packets / box: 20, Made in: Bulgaria
Code: 2210
Price: 2.10 BGN
hand towels- others


Availability Availability
White - V Folded, 100% cellulose , 2 plies
Pieces/packet: 200, Size /sm/: 22x23, Packets / box: 20, Made in: Bulgaria
Code: 2230
Price: 3.20 BGN
hand towels- others


Availability Availability
White - V Folded, 100% cellulose , 2 plies
Pieces/packet: 150, Size /sm/: 22х23, Packets / box: 20, Made in: Bulgaria
Code: 2231
Price: 2.40 BGN

Distributor LoginProducts

Проект BG16RFOP002-2.040-0539-C01 “Подобряване на производствения капацитет на "Мегатрейд Експрес" ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.