Brands

Products - WC deodorants

Show only:
WC deodorants- Perfetto


Availability Availability
wc deodorant in 6 flavours-green apple,lemon,ocean fresh,pine,peach,strawberry Weight /g./: 40, Packets / box: 48, Made in: Bulgaria
Barcode: 3800209558022
Code: 1300-1305
Price: 0.53 BGN

Distributor LoginProducts

Проект BG16RFOP002-2.040-0539-C01 “Подобряване на производствения капацитет на "Мегатрейд Експрес" ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.