Brands

Products - dispensers

Show only:
dispensers- others


Availability Availability
Dispenser for centerfeed roll Size /sm/: 31x22x21cm, Packets / box: 6, Made in: Turkey
Code: 1350
Price: 30.00 BGN
dispensers- others


Availability Availability
Dispenser for toilet paper - Jumbo roll Size /sm/: 24x26x13cm, Packets / box: 8, Made in: Turkey
Code: 1351
Price: 20.00 BGN
dispensers- others


Availability Availability
Dispenser for hand towels Size /sm/: 27x27x11.5cm, Packets / box: 10, Code: 1355
Price: 20.00 BGN
dispensers- others


Availability Availability
Dispenser for liquid soap 1l Size /sm/: 19.5x10.5x10.8cm, Packets / box: 30, Made in: Turkey
Code: 1359
Price: 9.00 BGN
dispensers- others


Availability Availability
Dispenser for napkins Packets / box: 24, Made in: Turkey
Code: 1375
Price: 9.90 BGN

Distributor LoginProducts

Проект BG16RFOP002-2.040-0539-C01 “Подобряване на производствения капацитет на "Мегатрейд Експрес" ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.