Brands

Products

Show only:
paper towels- Luxica


Availability Availability
Universal - white, pure cellulose , 2 plies
Weight /g./: 700, Sheets per roll: 320, Lenght of roll (m): 70, Packets / box: 6, Made in: Bulgaria
Barcode: 3800209557179
Code: 1101
Price: 4.90 BGN

Проект BG16RFOP002-2.040-0539-C01 “Подобряване на производствения капацитет на "Мегатрейд Експрес" ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Проект BG16RFOP002-2.073-5231-C01 от 08.02.2021 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, с предмет изпълнение на проект: „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.