Brands

Products

Show only:
toilet paper- Luxica


Availability Availability
Luxica MultiColor , 3 plies
Rolls: 4, Weight /g./: 700, Sheets per roll: 305, Lenght of roll (m): 38, Packets / box: 9, Made in: Bulgaria
Barcode: 3800209551160
Code: 1001
Price: 6.50 BGN

Проект BG16RFOP002-2.040-0539-C01 “Подобряване на производствения капацитет на "Мегатрейд Експрес" ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.