Brands

Products

Show only:
paper towels- Luxica


Availability Availability
Universal - white, pure cellulose , 2 plies
Weight /g./: 700, Sheets per roll: 320, Lenght of roll (m): 70, Packets / box: 6, Made in: Bulgaria
Barcode: 3800209557179
Code: 1101
Price: 0.00 BGN
paper towels- Luxica


Availability Availability
Home - white, pure cellulose , 2 plies
Weight /g./: 450, Sheets per roll: 220, Lenght of roll (m): 48, Packets / box: 6, Made in: Bulgaria
Barcode: 3800209557193
Code: 1102
Price: 0.00 BGN
paper towels- Perfetto


Availability Availability
Perfetto Service - white, pure cellulose , 2 plies
Weight /g./: 1500, Sheets per roll: 500, Lenght of roll (m): 140, Packets / box: 6, Made in: Bulgaria
Barcode: 3800209559074
Code: 1150
Price: 0.00 BGN
paper towels- Luxica


Availability Availability
Luxica Practico - pure cellulose , 2 plies
Weight /g./: 900, Sheets per roll: 430, Lenght of roll (m): 95, Packets / box: 6, Made in: Italy
Barcode: 3800209551313
Code: 1103
Price: 0.00 BGN
paper towels- others


Availability Availability
Senso - white , 2 plies
Rolls: 2, Weight /g./: 225, Sheets per roll: 84, Lenght of roll (m): 10.5, Packets / box: 12, Made in: Turkey
Barcode: 8692382023115
Code: 1190
Price: 0.00 BGN
paper towels- others


Availability Availability
Paper towel for dispenser - white, pure cellulose , 2 plies
Weight /g./: 800, Sheets per roll: 380, Lenght of roll (m): 85, Packets / box: 6, Made in: Bulgaria
Code: 1607
Price: 5.94 BGN
paper towels- others


Availability Availability
Paper towel for automatic dispenser - white, pure cellulose , 2 plies
Weight /g./: 800, Lenght of roll (m): 115, Packets / box: 12, Made in: Bulgaria
Code: 1609
Price: 6.12 BGN
f14sm
paper towels- others


Availability Availability
Paper towel for dispenser - white, pure cellulose , 2 plies
Weight /g./: 700, Sheets per roll: 320, Lenght of roll (m): 72, Packets / box: 6, Made in: Bulgaria
Code: 1603
Price: 5.36 BGN
paper towels- others


Availability Availability
Paper towel for dispenser - white, pure cellulose , 2 plies
Weight /g./: 500, Sheets per roll: 226, Lenght of roll (m): 51, Packets / box: 6, Made in: Bulgaria
Code: 1601
Price: 4.05 BGN
paper towels- others


Availability Availability
Paper towel for dispenser - white, pure cellulose , 2 plies
Weight /g./: 400, Packets / box: 12, Made in: Bulgaria
Code: 1600
Price: 3.24 BGN

На 17.06.2024 г. „МЕГАТРЕЙД ЕКСПРЕС“ ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG-RRP-3.008-0153-С01 "Подкрепа за прехода към кръгова икономика" по Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз чрез NextGenerationEU.

Проект BG16RFOP002-6.002-0268-C01 “Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по линия на REACT-EU. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от МЕГАТРЕЙД ЕКСПРЕС ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.

Проект BG16RFOP002-2.089-0226-C01 от 13.10.2021 г. „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Министерство на икономиката.

Проект BG16RFOP002-2.040-0539-C01 “Подобряване на производствения капацитет на "Мегатрейд Експрес" ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Проект BG16RFOP002-2.073-5231-C01 от 08.02.2021 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, с предмет изпълнение на проект: „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.