Brands

Products

Show only:
toilet paper- others


Availability Availability
Toilet paper - white, pure cellulose , 3 plies
Weight /g./: 60, Packets / box: 36, Made in: Bulgaria
Code: 1415
Price: 0.35 BGN
Price per roll
toilet paper- others


Availability Availability
Toilet paper wad, pure cellulose , 2 plies
Pieces/packet: 225, Packets / box: 40, Made in: Bulgaria
Code: 1418
Price: 1.10 BGN
toilet paper- others


Availability Availability
Toilet paper wad, pure cellulose , 2 plies
Pieces/packet: 200, Packets / box: 40, Made in: Bulgaria
Code: 1417
Price: 0.99 BGN
paper towels- Luxica


Availability Availability
Luxica - color , 3 plies
Rolls: 1, Weight /g./: 700, Sheets per roll: 270, Lenght of roll (m): 59.4, Packets / box: 6, Made in: Bulgaria
Barcode: 3800209550453
Code: 1104
Price: 6.50 BGN


Availability Availability
Luxica - color , 3 plies
Rolls: 1, Weight /g./: 700, Sheets per roll: 270, Lenght of roll (m): 59.4, Packets / box: 6, Made in: Bulgaria
Barcode: 3800209550453
Code: 1104
Price: 6.50 BGN


Availability Availability
Luxica - color , 3 plies
Rolls: 1, Weight /g./: 700, Sheets per roll: 270, Lenght of roll (m): 59.4, Packets / box: 6, Made in: Bulgaria
Barcode: 3800209550453
Code: 1104
Price: 6.50 BGN
paper towels- Luxica


Availability Availability
Master - white, pure cellulose , 2 plies
Weight /g./: 1300, Sheets per roll: 600, Lenght of roll (m): 132, Packets / box: 6, Made in: Bulgaria
Barcode: 3800209557186
Code: 1100
Price: 8.97 BGN
paper towels- Luxica


Availability Availability
Universal - white, pure cellulose , 2 plies
Weight /g./: 700, Sheets per roll: 320, Lenght of roll (m): 70, Packets / box: 6, Made in: Bulgaria
Barcode: 3800209557179
Code: 1101
Price: 4.90 BGN
paper towels- Luxica


Availability Availability
Home - white, pure cellulose , 2 plies
Weight /g./: 450, Sheets per roll: 220, Lenght of roll (m): 48, Packets / box: 6, Made in: Bulgaria
Barcode: 3800209557193
Code: 1102
Price: 3.25 BGN
paper towels- Perfetto


Availability Availability
Perfetto Service - white, pure cellulose , 2 plies
Weight /g./: 1500, Sheets per roll: 500, Lenght of roll (m): 140, Packets / box: 6, Made in: Bulgaria
Barcode: 3800209559074
Code: 1150
Price: 9.59 BGN
paper towels- Luxica


Availability Availability
Luxica Practico - pure cellulose , 2 plies
Weight /g./: 900, Sheets per roll: 430, Lenght of roll (m): 95, Packets / box: 6, Made in: Italy
Barcode: 3800209551313
Code: 1103
Price: 5.99 BGN
paper towels- Luxica


Availability Availability
Luxica XXL - white, pure cellulose , 2 plies
Rolls: 2, Weight /g./: 500, Sheets per roll: 110, Lenght of roll (m): 24, Packets / box: 9, Made in: Bulgaria
Barcode: 3800209557247
Code: 1120
Price: 3.95 BGN

Проект BG16RFOP002-2.040-0539-C01 “Подобряване на производствения капацитет на "Мегатрейд Експрес" ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.