Brands

Products

Show only:
hand towels- Perfetto


Availability Availability
Strong White - Z Folded, 100% cellulose , 2 plies
Pieces/packet: 150, Size /sm/: 22x22, Packets / box: 24, Made in: Bulgaria
Code: 2201
Price: 2.70 BGN
hand towels- Perfetto


Availability Availability
Strong Decor - Z Folded, 100% cellulose , 2 plies
Pieces/packet: 150, Size /sm/: 22x22, Packets / box: 24, Made in: Bulgaria
Code: 2202
Price: 2.70 BGN
hand towels- Perfetto


Availability Availability
White - Z Folded, 100%cellulose , 2 plies
Pieces/packet: 200, Size /sm/: 22x22, Packets / box: 20, Made in: Bulgaria
Code: 2204
Price: 2.80 BGN
hand towels- Perfetto


Availability Availability
White - Z Folded, 100% cellulose , 2 plies
Pieces/packet: 180, Size /sm/: 22x22, Packets / box: 20, Made in: Bulgaria
Code: 2207
Price: 2.52 BGN
hand towels- Perfetto


Availability Availability
White - Z Folded, 100%cellulose , 2 plies
Pieces/packet: 150, Size /sm/: 22x22, Packets / box: 20, Made in: Bulgaria
Code: 2208
Price: 2.20 BGN
hand towels- Perfetto


Availability Availability
White - V Folded, 100% cellulose , 2 plies
Pieces/packet: 200, Size /sm/: 22x23, Packets / box: 20, Made in: Bulgaria
Code: 2230
Price: 2.90 BGN
hand towels- Perfetto


Availability Availability
White - V Folded, 100% cellulose , 2 plies
Pieces/packet: 150, Size /sm/: 22х23, Packets / box: 20, Made in: Bulgaria
Code: 2231
Price: 2.25 BGN
hand towels- Perfetto


Availability Availability
White - V Folded, 100% cellulose , 2 plies
Pieces/packet: 150, Size /sm/: 25х23, Packets / box: 20, Made in: Bulgaria
Code: 2233
Price: 2.70 BGN
hand towels- Perfetto


Availability Availability
V - folded, white, 100% cellulose , 1 ply
Pieces/packet: 200, Size /sm/: 22x23, Packets / box: 20, Made in: Bulgaria
Code: 2250
Price: 1.98 BGN
WC deodorants- Perfetto


Availability Availability
wc deodorant in 6 flavours-green apple,lemon,ocean fresh,pine,peach,strawberry Weight /g./: 40, Packets / box: 48, Made in: Bulgaria
Barcode: 3800209558022
Code: 1300-1305
Price: 0.80 BGN

На 17.06.2024 г. „МЕГАТРЕЙД ЕКСПРЕС“ ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG-RRP-3.008-0153-С01 "Подкрепа за прехода към кръгова икономика" по Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз чрез NextGenerationEU.

Проект BG16RFOP002-6.002-0268-C01 “Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по линия на REACT-EU. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от МЕГАТРЕЙД ЕКСПРЕС ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.

Проект BG16RFOP002-2.089-0226-C01 от 13.10.2021 г. „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Министерство на икономиката.

Проект BG16RFOP002-2.040-0539-C01 “Подобряване на производствения капацитет на "Мегатрейд Експрес" ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Проект BG16RFOP002-2.073-5231-C01 от 08.02.2021 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, с предмет изпълнение на проект: „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.