Brands

Products

Show only:
paper napkins- Perfetto


Availability Availability
Paper napkins - white, С-folded , 1 ply
Pieces/packet: 100, Size /sm/: 33x33, Packets / box: 20, Made in: Bulgaria
Barcode: 3800209556059
Code: 1255
Price: 1.17 BGN
paper napkins- Perfetto


Availability Availability
Paper napkins - white with border , 1 ply
Pieces/packet: 500, Size /sm/: 33х33, Packets / box: 4, Made in: Bulgaria
Barcode: 3800209556776
Code: 1824
Price: 5.14 BGN
paper napkins- Luxica


Availability Availability
Luxica Club colored napkins , 1 ply
Pieces/packet: 130, Size /sm/: 24x24, Packets / box: 18, Made in: Bulgaria
Barcode: 3800209557230
Code: 1228
Price: 1.70 BGN
paper napkins- others


Availability Availability
Colored paper napkins , 2 plies
Pieces/packet: 250, Size /sm/: 33x33, Packets / box: 4, Made in: Bulgaria
Code: 1822
Price: 6.90 BGN
paper napkins- others


Availability Availability
Colored paper napkins - С-folded , 2 plies
Pieces/packet: 150, Size /sm/: 33х33, Packets / box: 8, Made in: Bulgaria
Code: 1823
Price: 4.17 BGN
paper napkins- others


Availability Availability
Colored papir napkins - 1/4 , 1 ply
Pieces/packet: 500, Size /sm/: 33х33, Packets / box: 4, Made in: Bulgaria
Code: 1827
Price: 7.92 BGN
paper napkins- others


Availability Availability
Paper napkins white , 2 plies
Pieces/packet: 250, Size /sm/: 33x33, Packets / box: 4, Made in: Bulgaria
Code: 1820
Price: 4.74 BGN
paper napkins- others


Availability Availability
Paper napkins - white, С-folded with border, cellulose , 2 plies
Pieces/packet: 150, Size /sm/: 33х33, Packets / box: 8, Made in: Bulgaria
Code: 1821
Price: 2.85 BGN
paper napkins- others


Availability Availability
Paper napkins , 1 ply
Pieces/packet: 500, Size /sm/: 33х33, Packets / box: 4, Made in: Bulgaria
Code: 1825
Price: 5.14 BGN
paper napkins- others


Availability Availability
white, С-folded, with border , 1 ply
Pieces/packet: 250, Size /sm/: 33х33, Packets / box: 8, Made in: Bulgaria
Code: 1826
Price: 2.82 BGN

Проект BG16RFOP002-2.040-0539-C01 “Подобряване на производствения капацитет на "Мегатрейд Експрес" ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.