Brands

Products

Show only:
paper napkins- Luxica


Availability Availability
MAGIC , 2 plies
Pieces/packet: 40, Size /sm/: 33x33, Packets / box: 18, Made in: Bulgaria
Barcode: 3800209559920
Code: 1220
Price: 1.78 BGN


Availability Availability
MAGIC , 2 plies
Pieces/packet: 40, Size /sm/: 33x33, Packets / box: 18, Made in: Bulgaria
Barcode: 3800209559920
Code: 1220
Price: 1.78 BGN
paper napkins- Luxica


Availability Availability
FANTASY , 2 plies
Pieces/packet: 40, Size /sm/: 33x33, Packets / box: 24, Made in: Bulgaria
Barcode: 3800209559913
Code: 1221
Price: 1.78 BGN


Availability Availability
FANTASY , 2 plies
Pieces/packet: 40, Size /sm/: 33x33, Packets / box: 24, Made in: Bulgaria
Barcode: 3800209559913
Code: 1221
Price: 1.78 BGN
paper napkins- Luxica


Availability Availability
Rainbow , 1 ply
Pieces/packet: 40, Size /sm/: 33х33, Packets / box: 28, Made in: Bulgaria
Barcode: 3800209557223
Code: 1225
Price: 1.06 BGN
paper napkins- Luxica


Availability Availability
STYLE , 2 plies
Pieces/packet: 40, Size /sm/: 33x33, Packets / box: 40, Made in: Bulgaria
Barcode: 3800209559081
Code: 1222
Price: 1.17 BGN
paper napkins- Luxica


Availability Availability
ELEGANCE , 2 plies
Pieces/packet: 40, Size /sm/: 33x33, Packets / box: 24, Made in: Bulgaria
Barcode: 3800209559098
Code: 1223
Price: 1.17 BGN
paper napkins- Luxica


Availability Availability
ANIMAL Collection , 2 plies
Pieces/packet: 30, Size /sm/: 33x33, Packets / box: 30, Made in: Bulgaria
Barcode: 3800209558114
Code: 1224
Price: 1.30 BGN
paper napkins- Perfetto


Availability Availability
Decor - 100% целулоза, декорирани , 1 ply
Pieces/packet: 70, Size /sm/: 33х33, Packets / box: 28, Made in: Bulgaria
Barcode: 3800209556684
Code: 1253
Price: 1.06 BGN
paper napkins- Perfetto


Availability Availability
Gallant , 1 ply
Pieces/packet: 80, Size /sm/: 33x33, Packets / box: 18, Made in: Bulgaria
Barcode: 3800209550224
Code: 1251
Price: 1.30 BGN
paper napkins- Perfetto


Availability Availability
Estetico , 1 ply
Pieces/packet: 70, Size /sm/: 33x33, Packets / box: 24, Made in: Bulgaria
Barcode: 3800209550187
Code: 1252
Price: 1.08 BGN
paper napkins- Perfetto


Availability Availability
Perfetto - white , 1 ply
Pieces/packet: 100, Size /sm/: 33x33, Packets / box: 20, Made in: Bulgaria
Barcode: 3800209551092
Code: 1254
Price: 1.17 BGN

Проект BG16RFOP002-2.040-0539-C01 “Подобряване на производствения капацитет на "Мегатрейд Експрес" ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.