Brands

Products

Show only:
paper towels- Luxica


Availability Availability
Luxica Extra tall -white, pure cellulose , 2 plies
Rolls: 2, Weight /g./: 400, Sheets per roll: 73, Lenght of roll (m): 16, Packets / box: 15, Made in: Bulgaria
Barcode: 3800209557285
Code: 1121
Price: 3.50 BGN
paper towels- Perfetto


Availability Availability
Perfetto Smart - white, pure cellulose , 2 plies
Rolls: 2, Weight /g./: 170, Sheets per roll: 62, Lenght of roll (m): 7, Packets / box: 16, Made in: Bulgaria
Barcode: 3800209557209
Code: 1151
Price: 1.30 BGN
paper towels- others


Availability Availability
Lily , 2 plies
Rolls: 6, Weight /g./: 860, Sheets per roll: 100, Lenght of roll (m): 12.5, Packets / box: 4, Made in: Turkey
Barcode: 8692382120241
Code: 1192
Price: 6.35 BGN
paper towels- others


Availability Availability
Senso - white , 2 plies
Rolls: 2, Weight /g./: 225, Sheets per roll: 84, Lenght of roll (m): 10.5, Packets / box: 12, Made in: Turkey
Barcode: 8692382023115
Code: 1190
Price: 1.60 BGN
paper towels- others


Availability Availability
Paper towel for dispenser - white, pure cellulose , 2 plies
Weight /g./: 800, Sheets per roll: 380, Lenght of roll (m): 85, Packets / box: 6, Made in: Bulgaria
Code: 1607
Price: 4.38 BGN
paper towels- others


Availability Availability
Paper towel for automatic dispenser - white, pure cellulose , 2 plies
Weight /g./: 800, Lenght of roll (m): 115, Packets / box: 6, Made in: Bulgaria
Code: 1609
Price: 4.43 BGN
f14sm
paper towels- others


Availability Availability
Paper towel for dispenser - white, pure cellulose , 2 plies
Weight /g./: 700, Sheets per roll: 320, Lenght of roll (m): 72, Packets / box: 6, Made in: Bulgaria
Code: 1603
Price: 3.94 BGN
paper towels- others


Availability Availability
Paper towel for dispenser - white, pure cellulose , 2 plies
Weight /g./: 500, Sheets per roll: 226, Lenght of roll (m): 51, Packets / box: 6, Made in: Bulgaria
Code: 1601
Price: 2.93 BGN
paper napkins- Luxica


Availability Availability
Special - colored, 1/8 folded , 2 plies
Pieces/packet: 40, Size /sm/: 38х38, Packets / box: 20, Made in: Bulgaria
Code: 1201
Price: 2.45 BGN
paper napkins- Luxica


Availability Availability
Special - white, 1/8 folded , 2 plies
Pieces/packet: 40, Size /sm/: 38х38, Packets / box: 20, Made in: Bulgaria
Barcode: 3800209550910
Code: 1200
Price: 2.04 BGN

Проект BG16RFOP002-2.040-0539-C01 “Подобряване на производствения капацитет на "Мегатрейд Експрес" ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.