Дистрибутори за Троян

Ниягара ЕООД

гр.Троян, ул. Опълченска №1
тел: 0670/62323
e-mail: galia.stefanova1970@abv.bg

Марки

Проект BG16RFOP002-2.040-0539-C01 “Подобряване на производствения капацитет на "Мегатрейд Експрес" ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.