Дистрибутори за Бургас

Ганев ЕООД

гр.Бургас, кв.Сарафово, ул.Брацигово №17
тел: 056/872809
e-mail: ganev_2005@abv.bg

Марки

Проект BG16RFOP002-2.040-0539-C01 “Подобряване на производствения капацитет на "Мегатрейд Експрес" ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.