Дистрибутори за Стара Загора

Орбита ЕООД

гр. Стара Загора, бивша база Булгарплод - склад
тел: 0898 / 688297
e-mail: orbita@abv.bg

Пробег 97 ЕООД

гр.Стара Загора ул.Д-р Иван Салабашев №18
тел: 042/64-30-86, 0888/758-539
e-mail: probeg97@mail.bg

Марки

Проект BG16RFOP002-2.040-0539-C01 “Подобряване на производствения капацитет на "Мегатрейд Експрес" ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.