Дистрибутори

Марк Инвест ООД

гр.Сандански, ул.Първи май №32
тел: 0886/800080, 0888/666646

Еванс ЕООД

гр.Петрич, ул.Места 18
тел: 0745 616 99, 0745 600 09
e-mail: v.karaivanova@evans.bg

Касиа Пак ЕООД

гр.Кърджали, бул.Беломорски №75
тел: 0885/811567

Марки

Проект BG16RFOP002-2.089-0226-C01 от 13.10.2021 г. „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Министерство на икономиката.

Проект BG16RFOP002-2.040-0539-C01 “Подобряване на производствения капацитет на "Мегатрейд Експрес" ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Проект BG16RFOP002-2.073-5231-C01 от 08.02.2021 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, с предмет изпълнение на проект: „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.